Kaj je coaching?

Coaching je danes zelo priljubljen v poslovnem in tudi športnem svetu. Ravno iz teh razlogov pa je pomembno razumeti, kaj se pod tem pojmom razume in kako se razlikuje od drugih vrst pomoči.

Pri coachingu ne gre za neposredno pomoč človeku, ki to storitev išče, pač pa gre za postavljanje pravih vprašanj, ki pripeljejo klienta do njegovih »pravih« usmeritev in ciljev. Namreč vsak od nas od življenja pričakuje nekaj drugega, zato ni univerzalnih rešitev, ki bi jih lahko uporabili za vse enako. Naloga coacha je, da klientu pomaga poiskati njegove notranje vire moči in tudi šibkosti. Na vire moči se bo opiral na poti iz svoje cone udobja, ki jo je živel doslej, na pot uresničenja svojih življenjskih potencialov. Šibkosti pa mora klient spoznati z namenom, da jih najprej sprejme, potem pa jih s pomočjo ustreznih usmeritev tudi okrepi ali uporabi v svojo korist.

Dober coach zna postavljati prava vprašanja, ki so osnova za prve korake, ki jih klient naredi v smeri svojih ciljev. Coaching omogoča ljudem sprevideti, da lahko dosežejo v življenju vse, kar želijo, če so pripravljeni na tem tudi delati. Coaching klientu omogoča močan uvid, ki mu/ji lahko pomaga sprejemati bolj utemeljene odločitve in doseganje zastavljenih ciljev. Coach mora poskrbeti za odnos med njim in klientom, ki temelji na zaupanju in je dovolj varen, da omogoča podporo in rast klienta. Poznati mora načine, kako postavljati prava vprašanja ob pravem času, da lahko klient razjasni svoje usmeritve in posledično uspešno deluje v praksi. Nudi tudi varno okolje, kjer lahko klient razmišlja o sebi in svojih poslanstvih.

Česa coaching ne zajema?

Coaching ni svetovanje o tem, kaj naj bi klient naredil in česa ne, niti katera od alternativ je boljša od druge. Coach podpira, izziva in spodbuja klienta, da sprejme najboljše odločitve zanj na najboljši možen način. Ne gre za trening, kjer se krepijo določene vaje za doseganje neke veščine v krajšem časovnem obdobju, pač pa se jim zaupa podpora razvoju klienta na vnaprej določeno časovno obdobje. Prav tako coach ni mentor, ki bi vam svetoval skladno s svojimi mnenji ali osebnimi uvidi, da bi podprl vaš razvoj. Lahko klienta povabi, da se učite iz njihovih lastnih izkušenj, znanja in veščin. Lahko pa so mentorji tudi coachi, ki s klientom delujejo na zaupnem dogovoru v smeri doseganja ciljev.

Kako se jungovski coaching razlikuje od drugih?

Jungovski coaching se od drugih razlikuje v tem, da ta coach zasleduje in razume nevidne vsebine, ki aktivirajo proces. Skozi spodbujanje klientove modrosti, klient sam najde rešitve za svoje izzive. Coach spodbuja raziskovanje notranjih vsebin, ki pripeljejo do uvidov, ki opolnomočijo njihove lastne vire, da poganjajo korake k delovanju. Jungovski pristop zajema ozaveščanje svojih šibkih plati in njihovo opolnomočenje ter iskanje uravnoteženosti skozi principe delovanja naše psihe.

Jungovski coaching ali jungovska analiza – psihoterapija?

Razlika med coachingom in jungovsko analizo v smislu psihoterapije pa je pri coachingu predvsem v večji ciljni usmerjenosti delovanja in bolj konkretno zastavljenih ciljih, ki so običajno merljivi in natančno določenem časovnem okvirju srečanj. Pri jungovski terapiji tega natančno določenega okvirja ni, čeprav se na začetku jasno postavijo cilji terapije in usmeritve, se časovno ne določi vnaprej, v kakšnem časovnem obdobju bo klient te cilje lahko dosegel. V terapiji se včasih pogleduje nazaj v preteklost, z namenom razjasniti povezanost preteklosti s sedanjimi izzivi klienta, v coachingu pa je te preteklosti nekoliko manj, ker se bolj osredotočamo na delovanje v današnjem trenutku in v prihodnjem. Čeprav se je včasih potrebno vračati tudi nazaj, da razumemo, zakaj nam nekaj ne gre danes ali ne bomo zmogli na nekem področju napredovati do jutri.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja